Project planning and surveying of the territory free from development, located in the western part of the set. Krasnoye Pole

Project planning and surveying of the territory free from development, located in the western part of the set. Krasnoye Pole

Documentation on the planning of the territory located on the street. Mayskaya in the urban district of the city of Voronezh

Documentation on the planning of the territory located on the street. Mayskaya in the urban district of the city of Voronezh

general plan of the rural settlement Tirljansky village council

general plan of the rural settlement Tirljansky village council

The project of planning and land surveying of the territory in the north-eastern part of Nefteyugansk (ski base area)

The project of planning and land surveying of the territory in the north-eastern part of Nefteyugansk (ski base area)

Design project for the improvement of the territory on the Druzhby Narodov str. in Muravlenko

Design project for the improvement of the territory on the Druzhby Narodov str. in Muravlenko

General plan, rules of land use and development of Krasnosludski rural settlement

General plan, rules of land use and development of Krasnosludski rural settlement

The master plan and rules for land use and development of the Novokuibyshevsk urban district

The master plan and rules for land use and development of the Novokuibyshevsk urban district

General plan, land use and development, project planning and surveying set. Karagaisky

General plan, land use and development, project planning and surveying set. Karagaisky

The general plan and rules for land use and development of the Noshul rural settlement

The general plan and rules for land use and development of the Noshul rural settlement

The planning project, land surveying project of the territory of individual residential development 4A of the microdistrict, located within the boundaries of Solnechnaya, Minskaya, Koltsevaya, Pionerskaya streets of the city of Langepas

The planning project, land surveying project of the territory of individual residential development 4A of the microdistrict, located within the boundaries of Solnechnaya, Minskaya, Koltsevaya, Pionerskaya streets of the city of Langepas

The general plan for the municipality of the Sredninskoye urban settlement

The general plan for the municipality of the Sredninskoye urban settlement

Project planning and surveying in set. Matveev Kurgan

Project planning and surveying in set. Matveev Kurgan

Project planning and surveying of the territory of the quarter of houses in the village Vodopoyka

Project planning and surveying of the territory of the quarter of houses in the village Vodopoyka

The project of planning and surveying the territory of the city of Magnitogorsk within the boundaries of Lenin Ave., st. Marjani, st. The southern crossing

The project of planning and surveying the territory of the city of Magnitogorsk within the boundaries of Lenin Ave., st. Marjani, st. The southern crossing

Shopping center "Europeysky"

Shopping center "Europeysky"

The project of planning and surveying of a part of the territory of the residential area "Vostochny", adjacent to the Sverdlovsky lane of the city in Nyagan

The project of planning and surveying of a part of the territory of the residential area "Vostochny", adjacent to the Sverdlovsky lane of the city in Nyagan

General plan, land use and development rules of the Belovo city district

General plan, land use and development rules of the Belovo city district

Project planning in Kurganinsk

Project planning in Kurganinsk

The planning project and the land surveying project for the territory of the city of Magnitogorsk in the area of SNT "Mashinostroitel-2", SNT "Sadko"

The planning project and the land surveying project for the territory of the city of Magnitogorsk in the area of SNT "Mashinostroitel-2", SNT "Sadko"

General plan, land use and development set. Maliy Bugodak

General plan, land use and development set. Maliy Bugodak

General plan of the rural settlement Izhboldinsky village council

General plan of the rural settlement Izhboldinsky village council

The project of planning and surveying the territory of the 16th microdistrict in Kogalym

The project of planning and surveying the territory of the 16th microdistrict in Kogalym

Project planning and surveying linear object for pipe in the Pervomaisky district of Izhevsk

Project planning and surveying linear object for pipe in the Pervomaisky district of Izhevsk

The project of planning and land surveying of a part of the territories of the street. International from st. Raimkulov to st. Novosibirsk, 6 streets of the residential area Vostochny in Nyagan

The project of planning and land surveying of a part of the territories of the street. International from st. Raimkulov to st. Novosibirsk, 6 streets of the residential area Vostochny in Nyagan

The documentation for the planning of the territory, located in the Perevalovsky rural settlement

The documentation for the planning of the territory, located in the Perevalovsky rural settlement

Project planning and surveying in the borders of the streets Hraznova, Lenin ave., St. Pravdy, the coastal zone r. Ural

Project planning and surveying in the borders of the streets Hraznova, Lenin ave., St. Pravdy, the coastal zone r. Ural

General plan of the rural settlement Sosnovsky village counci

General plan of the rural settlement Sosnovsky village counci

The master plan, land use and development of the village Bianca and project planning area of 10 hectares

The master plan, land use and development of the village Bianca and project planning area of 10 hectares

Three-storey residential buildings

Three-storey residential buildings

Project planning and surveying of the left bank of Magnitogorsk in the borders of the str. Magnitnaya, r. Cosmonautov

Project planning and surveying of the left bank of Magnitogorsk in the borders of the str. Magnitnaya, r. Cosmonautov

The master plan, the rules of land use and development of the Uksky rural settlement

The master plan, the rules of land use and development of the Uksky rural settlement

The project for planning and surveying the territory of the city of Magnitogorsk within the boundaries of Sovetskaya, Galiullina, Domenshchikov streets

The project for planning and surveying the territory of the city of Magnitogorsk within the boundaries of Sovetskaya, Galiullina, Domenshchikov streets

Integrated project near the vil. Battalovo

Integrated project near the vil. Battalovo

Design project for the improvement of a recreation area in the Yubileyny microdistrict in Muravlenko

Design project for the improvement of a recreation area in the Yubileyny microdistrict in Muravlenko

Project planning and surveying of the territory in the borders of the streets Truda, Lenina ave., lane Murmansky, st. Kronstadtskaya

Project planning and surveying of the territory in the borders of the streets Truda, Lenina ave., lane Murmansky, st. Kronstadtskaya

Project planning and land surveying area in Kandalaksha

Project planning and land surveying area in Kandalaksha

Typical houses in set. Svetly

Typical houses in set. Svetly

3 planning and survey projects for SNT in the Nefteyugansk region

3 planning and survey projects for SNT in the Nefteyugansk region

The project for amending the documentation on the planning of the territory bounded by Kudryashov, General Khlebnikov, Shubin streets in the city of Ivanovo

The project for amending the documentation on the planning of the territory bounded by Kudryashov, General Khlebnikov, Shubin streets in the city of Ivanovo

General plan, land use and development of the rural settlement Orlovsky village council

General plan, land use and development of the rural settlement Orlovsky village council

Five facades of private architecture

Five facades of private architecture

The territory planning project for the VII Upper Pechery and the land surveying project along Nizhne-Pecherskaya Street in the Nizhny Novgorod district of the city of Nizhny Novgorod

The territory planning project for the VII Upper Pechery and the land surveying project along Nizhne-Pecherskaya Street in the Nizhny Novgorod district of the city of Nizhny Novgorod

Plant for the production microcalcite

Plant for the production microcalcite

Project planning and surveying in Kemerovo

Project planning and surveying in Kemerovo

Documentation on amendments to the planning project for the territory of residential areas in the left-bank part of the city of Magnitogorsk and the land surveying project for the territory, north of the SNT Gornyak

Documentation on amendments to the planning project for the territory of residential areas in the left-bank part of the city of Magnitogorsk and the land surveying project for the territory, north of the SNT Gornyak

Documentation on the planning of the territory of the city of Magnitogorsk within the boundaries of Prospekt. Lenina, ave. Metallurgov, Chapaev St.

Documentation on the planning of the territory of the city of Magnitogorsk within the boundaries of Prospekt. Lenina, ave. Metallurgov, Chapaev St.

The project of planning and surveying in the city of Emanzhelinsk

The project of planning and surveying in the city of Emanzhelinsk

Scheme of territorial planning of the municipality Nefteyugansky district

Scheme of territorial planning of the municipality Nefteyugansky district

The planning documentation for the territory of low-rise and individual residential buildings with an approximate area of 77 hectares on the territory of the Trudovsky rural settlement

The planning documentation for the territory of low-rise and individual residential buildings with an approximate area of 77 hectares on the territory of the Trudovsky rural settlement

The master plan, land use and development Kachanovskaya county

The master plan, land use and development Kachanovskaya county

The project of planning and surveying the territory of the village Novostroyka

The project of planning and surveying the territory of the village Novostroyka

The planning project and the land surveying project of the territory bounded by the streets: Kechil-Oola - Kalinin - Ostrovsky - Lopsanchap of the urban district "City of Kyzyl"

The planning project and the land surveying project of the territory bounded by the streets: Kechil-Oola - Kalinin - Ostrovsky - Lopsanchap of the urban district "City of Kyzyl"

The general plan of the municipal entity Labytnangi

The general plan of the municipal entity Labytnangi

Kemeri national park observation tower

Kemeri national park observation tower