Project planning and surveying the territory of the "Plodopitomnichesky sovhoz" in Sterlitamak

Project planning and surveying the territory of the "Plodopitomnichesky sovhoz" in Sterlitamak

Project planning and surveying the boundaries of streets in Rainbow, Kalmikova, Sovetskaya, Posadskaya

Project planning and surveying the boundaries of streets in Rainbow, Kalmikova, Sovetskaya, Posadskaya

Project planning and land surveying area in Kandalaksha

Project planning and land surveying area in Kandalaksha

Project planning and surveying of the territory free from development, located in the western part of the set. Krasnoye Pole

Project planning and surveying of the territory free from development, located in the western part of the set. Krasnoye Pole

Project planning and surveying in vil. Melihovskaya

Project planning and surveying in vil. Melihovskaya

The project planning area within the boundaries of the city Magnitogorsk str. Sovetskaya, boundary GPS "Yuzhniy"

The project planning area within the boundaries of the city Magnitogorsk str. Sovetskaya, boundary GPS "Yuzhniy"

General plan, land use and development of the rural settlement Novonadezhdinsky village council

General plan, land use and development of the rural settlement Novonadezhdinsky village council

Project planning and surveying of the territory in the borders of the streets Truda, Lenina ave., lane Murmansky, st. Kronstadtskaya

Project planning and surveying of the territory in the borders of the streets Truda, Lenina ave., lane Murmansky, st. Kronstadtskaya

Reconstruction of the cinema "Magnit"

Reconstruction of the cinema "Magnit"